Doğu Türkistan'daki Toplama Kampları Kapatılsın!

Close the concentration camps in East Turkestan!

Hacked by codespy